Najin e-mFire
| 한국 리그오브레전드의 전통 강호!
팀명 M W L 승률 TK TD TA K/M D/M A/M KDA
NaJin W Shield 237 131 106 55.3% 3572 3358 8449 15.1 14.2 35.6 3.6
NaJin B Sword 204 128 76 62.7% 3303 2635 7789 16.2 12.9 38.2 4.2
나진 e-mFire Shield 상대전적
팀명 M W L 승률 TK TD TA K/M D/M A/M KDA
vs SAMSUNG Blue 20 11 9 55% 334 295 830 16.7 14.8 41.5 3.9
vs CJ Entus Frost 19 6 13 31.6% 195 294 572 10.3 15.5 30.1 2.6
vs KT Bullets 18 8 10 44.4% 214 235 481 11.9 13.1 26.7 3
vs Samsung Ozone 17 8 9 47.1% 247 250 549 14.5 14.7 32.3 3.2
vs CJ Entus Blaze 16 7 9 43.8% 232 234 594 14.5 14.6 37.1 3.5
vs NaJin B Sword 16 5 11 31.3% 196 299 438 12.3 18.7 27.4 2.1
vs KT Arrows 11 6 5 54.5% 181 156 483 16.5 14.2 43.9 4.3
vs SKT T1 K 11 3 8 27.3% 137 186 350 12.5 16.9 31.8 2.6
vs Jin Air Stealths 11 8 3 72.7% 195 165 469 17.7 15 42.6 4
vs SKT T1 1팀 9 4 5 44.4% 127 135 313 14.1 15 34.8 3.3
vs TeamOP 6 4 2 66.7% 80 103 209 13.3 17.2 34.8 2.8
vs Xenics Storm 6 5 1 83.3% 85 75 173 14.2 12.5 28.8 3.4
vs IM #2 6 6 0 100% 101 51 259 16.8 8.5 43.2 7.1
vs IM #1 5 3 2 60% 75 51 191 15 10.2 38.2 5.2
vs GSG 5 2 3 40% 65 80 166 13 16 33.2 2.9
vs Jin Air Falcons 5 4 1 80% 105 60 223 21 12 44.6 5.5
vs Team WE 4 1 3 25% 55 70 144 13.8 17.5 36 2.8
vs Troll Or Troll 4 4 0 100% 98 47 170 24.5 11.8 42.5 5.7
vs StarTale 3 3 0 100% 77 36 155 25.7 12 51.7 6.4
vs TeamOP 3 2 1 66.7% 45 28 106 15 9.3 35.3 5.4
vs Psw Ares 3 3 0 100% 35 20 89 11.7 6.7 29.7 6.2
vs VTG 3 2 1 66.7% 58 36 123 19.3 12 41 5
vs CTU 3 3 0 100% 71 42 134 23.7 14 44.7 4.9
vs OMG 3 0 3 0% 21 65 47 7 21.7 15.7 1
vs Cloud 9 3 2 1 66.7% 61 36 135 20.3 12 45 5.4
vs MVP Red 2 2 0 100% 46 29 113 23 14.5 56.5 5.5
vs CJ Entus 2 2 0 100% 33 11 78 16.5 5.5 39 10.1
vs IG 2 0 2 0% 22 38 46 11 19 23 1.8
vs Azubu TPS 2 1 1 50% 37 30 104 18.5 15 52 4.7
vs AG 2 2 0 100% 55 21 86 27.5 10.5 43 6.7
vs ahq Korea 2 1 1 50% 16 19 30 8 9.5 15 2.4
vs AW Arena 2 2 0 100% 38 24 75 19 12 37.5 4.7
vs Team Dark 2 2 0 100% 41 23 119 20.5 11.5 59.5 7
vs Alliance 2 1 1 50% 11 24 31 5.5 12 15.5 1.8
vs KaBuM 2 2 0 100% 24 3 46 12 1.5 23 23.3
vs 까페 1 1 0 100% 34 18 55 34 18 55 4.9
vs SuperStar 1 1 0 100% 18 2 20 18 2 20 19
vs NEB 1 1 0 100% 33 19 104 33 19 104 7.2
vs GJR 1 1 0 100% 19 4 33 19 4 33 13
vs CLG 1 0 1 0% 18 24 53 18 24 53 3
vs Sirius Vega 1 1 0 100% 20 18 35 20 18 35 3.1
vs MooK 1 1 0 100% 17 2 18 17 2 18 17.5
나진 e-mFire Sword 상대전적
팀명 M W L 승률 TK TD TA K/M D/M A/M KDA
vs CJ Entus Blaze 27 11 16 40.7% 393 374 966 14.6 13.9 35.8 3.6
vs KT Bullets 23 16 7 69.6% 369 243 875 16 10.6 38 5.1
vs NaJin W Shield 16 11 5 68.8% 298 196 667 18.6 12.3 41.7 4.9
vs CJ Entus Frost 15 7 8 46.7% 235 215 582 15.7 14.3 38.8 3.8
vs IM #1 12 11 1 91.7% 237 140 551 19.8 11.7 45.9 5.6
vs SKT T1 K 10 3 7 30% 123 156 241 12.3 15.6 24.1 2.3
vs SAMSUNG Blue 8 2 6 25% 71 139 133 8.9 17.4 16.6 1.5
vs Samsung Ozone 8 6 2 75% 130 101 370 16.3 12.6 46.3 5
vs KT Arrows 8 5 3 62.5% 138 109 325 17.3 13.6 40.6 4.2
vs SKT T1 S 7 4 3 57.1% 84 59 198 12 8.4 28.3 4.8
vs IM #2 7 4 3 57.1% 109 90 244 15.6 12.9 34.9 3.9
vs TeamOP 5 5 0 100% 79 26 172 15.8 5.2 34.4 9.7
vs CLG.EU 5 2 3 40% 72 82 176 14.4 16.4 35.2 3
vs Jin Air Falcons 5 5 0 100% 80 46 199 16 9.2 39.8 6.1
vs Azubu TPA 4 1 3 25% 41 68 112 10.3 17 28 2.3
vs IG 4 0 4 0% 54 97 99 13.5 24.3 24.8 1.6
vs PE 4 4 0 100% 89 33 190 22.3 8.3 47.5 8.5
vs Jin Air Stealths 4 3 1 75% 59 52 138 14.8 13 34.5 3.8
vs GSG 3 3 0 100% 61 30 174 20.3 10 58 7.8
vs Xenics Storm 3 3 0 100% 79 75 161 26.3 25 53.7 3.2
vs Gambit Gaming 3 2 1 66.7% 50 33 116 16.7 11 38.7 5
vs Azubu TPS 3 2 1 66.7% 41 42 102 13.7 14 34 3.4
vs StarTale 2 2 0 100% 35 15 87 17.5 7.5 43.5 8.1
vs CJ Entus 2 2 0 100% 31 14 77 15.5 7 38.5 7.7
vs Relive 2 2 0 100% 55 14 139 27.5 7 69.5 13.9
vs Team Dignitas 2 2 0 100% 51 22 128 25.5 11 64 8.1
vs LGD 2 2 0 100% 54 42 134 27 21 67 4.5
vs CTU 2 1 1 50% 38 45 110 19 22.5 55 3.3
vs MSH 2 2 0 100% 39 26 94 19.5 13 47 5.1
vs AW Arena 2 2 0 100% 43 10 75 21.5 5 37.5 11.8
vs SAJ 1 1 0 100% 17 8 42 17 8 42 7.4
vs Royal 1 0 1 0% 6 16 10 6 16 10 1
vs God-Sin 1 1 0 100% 23 8 53 23 8 53 9.5
vs Anarchy 1 1 0 100% 19 9 49 19 9 49 7.6
 • [2014.10] [Shield] 시즌4 월드 챔피언십 8강
 • [2014.08] [Shield] IT ENJOY NLB 썸머 2014 3위
 • [2014.08] [Sword] IT ENJOY NLB 썸머 2014 준우승
 • [2014.05] [Shield] HOT6 LOL Champions 스프링 2014 준우승
 • [2014.05] [Sword] Bigfile NLB 스프링 준우승
 • [2014.01] [Shield] 판도라TV 챔피언스 윈터 2013-2014 4위
 • [2014.01] [Sword] ZOTAC NLB 윈터 2013-2014 준우승
 • [2013.09] [Sword] 시즌3 월드 챔피언십 4강
 • [2013.08] [Sword] GIGABYTE NLB 섬머 2013 우승
 • [2013.08] [Shield] HOT6 챔피언스 섬머 2013 8강
 • [2013.06] [Shield] LOL AMD 챔피언십 프로팀 최강전 준우승
 • [2013.06] [Shield] emTeK NLB 스프링 2013 준우승
 • [2013.06] [Sword] emTeK NLB 스프링 2013 우승
 • [2013.05] [Shield] 올림푸스 챔피언스 스프링 2013 8강
 • [2013.05] [Sword] 올림푸스 챔피언스 스프링 2013 8강
 • [2013.04] [Sword] GIGABYTE SWL 시즌2 3위
 • [2013.02] [Sword] 올림푸스 챔피언스 윈터 2012-2013 우승
 • [2012.11] [Sword] MLG 폴 챔피언십 2012 준우승
 • [2012.11] [Shield] IPL5 2012 한국 대표 선발전 준우승
 • [2012.10] [Sword] 시즌2 월드 챔피언쉽 2012 8강
 • [2012.09] [Sword] 시즌2 월드 챔피언십 2012 대표 선발전 1위
 • [2012.08] [Sword] 아주부 더 챔피언스 섬머 2012 3위
2014.10.06
2014 롤드컵
8강 D조 3세트
NaJin W Shield
K10 D24 A21 KDA1.3
L
 • BAN
 • X
 • X
W
OMG
K24 D10 A49 KDA7.3
 • X
 • X
 • BAN
KILL SCORE 10 : 24
PLAY TIME 40분 53초
2014.10.06
2014 롤드컵
8강 D조 2세트
OMG
K26 D6 A71 KDA16.2
W
 • BAN
 • X
 • X
L
NaJin W Shield
K6 D26 A13 KDA0.7
 • X
 • X
 • BAN
KILL SCORE 26 : 6
PLAY TIME 47분 6초
2014.10.06
2014 롤드컵
8강 D조 1세트
NaJin W Shield
K5 D15 A13 KDA1.2
L
 • BAN
 • X
 • X
W
OMG
K13 D5 A31 KDA8.8
 • X
 • X
 • BAN
KILL SCORE 5 : 13
PLAY TIME 44분 9초
2014.09.28
2014 롤드컵
16강 D조 순위결정전
NaJin W Shield
K25 D8 A52 KDA9.6
W
 • BAN
 • X
 • X
L
Cloud 9
K8 D25 A7 KDA0.6
 • X
 • X
 • BAN
KILL SCORE 25 : 8
PLAY TIME 41분 15초
2014.09.28
2014 롤드컵
16강 D조 12경기
Cloud 9
K19 D15 A49 KDA4.5
W
 • BAN
 • X
 • X
L
NaJin W Shield
K15 D19 A42 KDA3
 • X
 • X
 • BAN
KILL SCORE 19 : 15
PLAY TIME 51분 51초
※ 선수들에 대한 비하 발언이나 비방, 반말 등 본 페이지의 취지에 맞지 않는 글은 삭제될 수 있습니다.

코멘트

코멘트(0)

명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 | 등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)
발행인: 서형준 | 편집인: 이동원 | 발행소: 경기 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 17층
발행연월일: 2004 11. 11 | 전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr

인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.

Contact Us

열기/닫기
 • e스포츠인벤 트위터 바로가기
 • 인벤 모바일 바로가기